Madde 1- Taraflar

1.1. Satıcı

İlk İsim :

Adres:

Telefon:

E-posta:

1.2. Alıcı

Ad – Soyad/TC.No

adres

Telefon

E-posta

Madde 2- Konu

Bu sözleşmenin konusu ALICI’nın SATICI’ya ait olmasıdır. www.preciseleather.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcının, satıcının adı, unvanı, açık adresi, telefonu ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dâhil satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vb. Satışa konu mal ve “cayma” hakkının kullanımı ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vb. hakkında tüm ön bilgiler. Satıcı tarafından açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun bir şekilde bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında malı işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak sipariş verdiğini kabul ve beyan eder.

www.preciseleather.com sitesinde yer alan ön bilgiler ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3- Sözleşmeye Dayalı Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri

Elektronik ortamda satın alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış fiyatı, ödeme şekli, alıcısı, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıdaki gibidir. Fatura kesilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmalıdır. Aşağıdaki bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Alıcı, bu bilgilerin yanlışlığı veya eksikliğinden doğabilecek zararları tamamen karşılamayı kabul eder ve ayrıca alıcı bu durumdan doğabilecek her türlü sorumluluğu kabul eder.

SATICI, gerekli gördüğü durumlarda, ALICI tarafından verilen bilgilerin gerçekle örtüşmediği durumlarda siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI, siparişte sorun tespit ettiği hallerde ALICI’nın verdiği telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin ifasını 15 (onbeş) gün süreyle donduracaktır. ALICI’nın bu süre zarfında konu ile ilgili olarak SATICI ile iletişime geçmesi beklenmektedir. Bu süre içinde ALICI’dan yanıt alınamazsa, SATICI her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

Alınan Ürün/Ürünler

İsim , kod : … adet

Toplam Satış Fiyatı : …. -TL

Ödeme Yöntemi: Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)

Teslim edilecek kişi:

Telefon numarası :

Teslimat Adresi :

Fatura Edilecek Kişi/Kurum:

Fatura adresi :

Vergi İdaresi :

Vergi Kayıt Numarası:

Nakliye Ücreti: … -TL

Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Sebepler

Sözleşme tarihi, siparişin alıcı tarafından verildiği tarih olan ../../…’dir. tarihseldir.

Mücbir sebepler (doğal afet, savaş), terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli arıza vb.) Mücbir sebep halindeki taraf diğer tarafı derhal ve yazılı olarak bilgilendirecektir.

Mücbir sebebin devamı süresince taraflar yükümlülüklerini yerine getirmemekten sorumlu olmayacaktır. Bu mücbir sebep durumunun 30 (otuz) gün boyunca devam etmesi halinde taraflardan her biri tek taraflı olarak fesih hakkına sahip olacaktır.

Madde 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Satıcı, sözleşmede kendisine yüklenen yükümlülükleri mücbir sebepler dışında 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2. www.preciseleather.com internet sitesinden 18 (on sekiz) yaşından küçükler alışveriş yapamaz. Satıcı, alıcı tarafından sözleşmede belirtilen yaşın doğru olduğunu varsayacaktır. Ancak alıcının yaşının yanlış yazılmasından dolayı satıcı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.2. Sistem hatalarından kaynaklanan fiyat hataları – www.preciseleather.com sorumlu değildir. Buna bağlı olarak internet sitesindeki sistem, tasarım ya da hukuka aykırı müdahaleler nedeniyle ortaya çıkabilecek promosyon ve fiyat hatalarından satıcı sorumlu değildir. Sistem hataları nedeniyle alıcı satıcıdan hak talebinde bulunamaz.

5.3. www.preciseleather.com adresinden kredi kartı (Visa, MasterCard vb.) veya banka havalesi ile alışveriş yapabilirsiniz. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içerisinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilecektir. Siparişlerin işleme alınma süresi, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı veya havalenin (EFT) banka hesaplarına ulaştığı andır. Müşteri hizmetleri ile iletişime geçilmeden yapılan kapıda nakit ödeme veya posta çeki gibi ödeme yöntemleri kabul edilmemektedir.

Madde 6- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri

6.1. Alıcı, mücbir sebepler dışında sözleşmede kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2. Alıcı, sipariş vermekle iş sözleşmesi şartlarını kabul etmiş olduğunu ve ödemeyi sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun olarak yapacağını kabul ve taahhüt eder.

6.3. Alıcı, www.preciseleather.com internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dâhil satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. Satışa konu mal ve “cayma” hakkının kullanımı ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vb. hakkında tüm ön bilgiler. İnternet konusunda açık, anlaşılır ve uygun bilgiye sahip olduğunu ve bu ön bilgiyi elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

6.4. Alıcı, bir önceki maddeye bağlı olarak, ürün sipariş ve ödeme koşulları, ürün kullanım talimatları, olası durumlara karşı alınan önlemler ve uyarılar ile sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.5. Alıcı, satın aldığı ürünü iade etmek istemesi halinde, ürüne ve ambalajına hiçbir surette zarar vermemeyi, iade anında orijinal fatura ve irsaliyeyi iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 7- Sipariş/Ödeme Prosedürü

Sipariş

Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin TL tutarı (taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) alıcı tarafından onaylandıktan sonra ilgili banka kartının POS’u üzerinden KDV işlenir. Bu nedenle siparişler kargoya verilmeden önce müşteriye bir sipariş onay e-postası gönderilir. Sipariş Onayı e-postası gönderilmeden sevkiyat yapılamaz.

Süreçteki herhangi bir aksama veya kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar sözleşmede belirtilen telefon/faks/e-posta yollarından biri veya birkaçı kullanılarak alıcıya bildirilir. Gerekirse, alıcıdan bankasıyla iletişime geçmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma süresi, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı veya havalenin (EFT) satıcı hesaplarına ulaştığının tespit edildiği andır.

Sözleşme konusu malın istisnai olarak haklı bir nedenle tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok sorunu ile karşılaşılması halinde, alıcıya derhal açık ve anlaşılır bir şekilde bilgi verilmesi ve onayının alınması kaydıyla aynı kalite ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir veya alıcının isteği ve tercihi doğrultusunda; yeni bir ürün gönderilebilir, ürünün stokta bulunması veya teslimata engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir

Sözleşme konusu malın teslimi yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde, alıcı bu durumdan haberdar edilerek ödediği toplam bedel ve varsa kendisini borç altına sokan belgeler en geç on gün içinde kendisine iade edilir ve sözleşme feshedilir. Böyle bir durumda alıcı, satıcıdan herhangi bir ek maddi ve manevi zarar talebinde bulunamayacaktır.

Ödeme

www.preciseleather.com adresinde ise kredi kartı bilgilerini internet ortamında kullanmak istemeyen alıcılara nakit havale ile sipariş verme imkanı sunuluyor. Havale ile ödemede alıcı kendisi için en uygun bankayı seçip havaleyi gerçekleştirebilir. EFT yapılması durumunda hesaba aktarım tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yapılırken “Gönderen Bilgileri” Fatura Bilgileri ile aynı olmalı ve sipariş numarası yazılmalıdır.

Ürünün tesliminden sonra, Alıcı’nın kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı’nın ürünü 10 gün içinde kendisine teslim edilir. ‘ye gönderilmesi zorunludur. Bu gibi durumlarda nakliye masrafları Alıcıya aittir.

ALICI, kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmesi halinde, ilgili faiz oranları ve temerrüt faizi bilgilerini bankasından ayrıca teyit edeceğini, faiz ve temerrüt faizine ilişkin hükümlerin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak Banka ile ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 8- Sevkiyat/Teslimat Prosedürü

nakliye

Sipariş onay e-postasının gönderilmesi ile birlikte ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo firmasına verilir.

Teslimat

Ürün/ürünler satıcı tarafından anlaşılan kargo ile alıcının adresine teslim edilecektir. Teslimat süresi, Sipariş onay postasının gönderilmesinden ve sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 gündür. Bu süre, alıcıya yazılı olarak veya kalıcı bir veri taşıyıcısı ile bildirilmesi koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir.

Kargo firmalarının adrese teslim yapmadığı bölgelere ürünler telefon ihbarlı olarak gönderilmektedir.

Kargo Şirketi’nin haftada bir teslimat yaptığı bölgelerde, gönderi bilgilerindeki yanlışlık veya eksiklikler, bazı toplumsal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen günde gecikme yaşanabilir. Alıcı bu sarkmalardan dolayı satıcıya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürünün Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek olması halinde, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, kargo bilgilerindeki yanlışlıktan ve/veya Alıcı’nın bulunmamasından kaynaklanabilecek ekstra kargo masraflarından satıcı sorumlu değildir. Ürün/ürünler belirtilen günlerde müşteriye ulaşmadıysa, teslimat sorunları müşteri hizmetlerine bildirilmelidir. info@preciseleather.com e-posta adresi kullanılarak derhal bildirimde bulunulmalıdır.

Hasarlı paket durumunda; Hasarlı paketler teslim alınmamalı ve Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutulmalıdır. Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığını düşünüyorsa, alıcı paketi açarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol etme ve durumun bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini yerine getirdiği kabul edilir. Paket kabul edilmez ve tutanak tutulursa, tutanağın bir kopyası Alıcıda kalacak şekilde durum en kısa sürede Satıcı Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir.

Madde 9- Ürün İade Prosedürü ve Cayma Hakkı

Alıcı, malları teslim aldıktan sonra on dört gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ceza ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Alıcı, 385 sıra numaralı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca mal ile birlikte teslim edilen satıcıya ait 2 adet faturanın alt kısmında yer alan iade bölümlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak bir nüshasını imzalayıp ürün ile birlikte satıcıya göndermek, diğer nüshasını ise kendisinde muhafaza etmek zorundadır. Cayma hakkı, malların alıcıya teslim edildiği günden itibaren başlar. İade edilen ürün veya ürünlerin iade masrafları alıcı tarafından karşılanmalıdır.

Alıcının istekleri ve/veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar için cayma hakkı bulunmamaktadır.

Alıcının cayma hakkını kullanması halinde satıcı, cayma bildirimini içeren faturanın kendisine ulaşmasından itibaren en geç on gün içinde, almış olduğu toplam bedeli ve varsa tüketiciyi borç altına sokan belgeleri, tüketiciye herhangi bir masraf yüklemeksizin iade etmek zorundadır.

Teslim alınan malın değerinin düşmesi veya iadeyi imkansız kılan bir sebebin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak, değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa, satıcı malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmek zorundadır.

Yanlışlıkla satın alınan herhangi bir ürün için genel iade süresi 14 gündür. Bu süre içerisinde açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vb. ürünlerin iadesi kabul edilmeyecektir. İadeler orijinal ambalajı ile birlikte yapılmalıdır.

Sehven satın alınan üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumların tespit edilmesi halinde ve ürünün alıcıya teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi durumunda ürün iade alınmayacak ve bedel iadesi yapılmayacaktır.

Ürün iadesi için öncelikle müşteri hizmetlerine durum bildirilmelidir. Ürünün iade olarak gönderilmesi ile ilgili bilgi satıcı tarafından müşteriye iletilir. Bu görüşmeden sonra ürün, iade ile ilgili bilgileri içeren fatura ile birlikte alıcının adresine teslimatı yapan Kargo firması aracılığıyla satıcıya ulaştırılmalıdır. İade edilen ürün satıcıya ulaştığı takdirde, işbu sözleşmede belirtilen şartları taşıması halinde iade olarak kabul edilir ve ücret iadesi alıcının kredi kartına/hesabına yapılır. Ürün iade edilene kadar para iadesi yapılmayacaktır. Kredi kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın inisiyatifindedir.

Alışverişin kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılması halinde kredi kartına iade prosedürü aşağıdaki şekilde uygulanacaktır: Alıcı ürüne ilişkin satın alma talebini taksitli olarak iletmiş ise Banka alıcıya geri ödemeyi taksitli olarak yapar. Satıcı, ürün bedelinin tamamını bankaya tek seferde ödedikten sonra, Banka POS’undan yapılan taksitli harcamaların alıcının kredi kartına iade edilmesi durumunda, ilgili tarafların mağdur olmaması için talep edilen iade tutarları Banka tarafından hamillerin hesaplarına taksitler halinde aktarılır. Alıcının satışın iptaline kadar ödediği taksit tutarlarının iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihlerinin çakışmaması halinde her ay karta 1 (bir) iade yansıtılacak olup, alıcı iade öncesi ödediği taksitleri bir ay daha, satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesi ödediği taksit sayısı kadar alacak ve mevcut borçlarından mahsup edilecektir.

Kart ile satın alınan mal ve hizmetlerin iadesi durumunda satıcı, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği alıcıya nakit ödeme yapamaz. İade işleminin gerçekleşmesi durumunda üye işyeri yani satıcı, iadeyi ilgili yazılım üzerinden gerçekleştirecek olup, üye işyeri yani satıcı, ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan, alıcıya yukarıda detayları verilen prosedür gereği nakden ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, alıcının Bankaya tek bir ödeme yapmasından sonra, yukarıdaki prosedüre uygun olarak Banka tarafından yapılacaktır.

Madde 10 – Gizlilik

Alıcının işbu sözleşmede belirtilen bilgilerle satıcıya verdiği bilgiler satıcı tarafından üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Satıcı bu bilgileri sadece idari/yasal bir yükümlülüğün varlığı çerçevesinde açıklayabilecektir. Satıcı, belgelendirilmiş soruşturma ehliyetine sahip herhangi bir yasal soruşturma kapsamında kendisinden talep edilen bilgiye sahipse, bunu ilgili makama sağlayabilir.

Kredi Kartı bilgileri asla saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat sürecinde ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilir ve provizyon için kullanılır, provizyon sonrası sistemden silinir.

Alıcının e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgileri satıcı tarafından sadece standart ürün teslimatı ve bildirim prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünlerle ilgili bilgiler, promosyon bilgileri onay alındıktan sonra alıcıya gönderilebilir.

Madde 11- Uyuşmazlık Halinde Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda her yıl Aralık ayında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ve Satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin yerine getirilmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılacaktır. …/…/…